Старият Завет

Новият Завет

Малахия 1:10 Верен (VBG)

Да беше затворил някой от вас вратите на храма, за да не палите огън на олтара Ми напразно! Нямам благоволение към вас, казва ГОСПОД на Войнствата, и принос няма да приема от ръката ви.

Прочетете пълната глава Малахия 1

Изглед Малахия 1:10 в контекст