Старият Завет

Новият Завет

Малахия 1:11 Верен (VBG)

Защото от изгрева на слънцето до залеза му името Ми ще бъде велико между народите и на всяко място ще се кади, ще се принася на името Ми, и то чист принос, защото името Ми ще бъде велико между народите, казва ГОСПОД на Войнствата.

Прочетете пълната глава Малахия 1

Изглед Малахия 1:11 в контекст