Старият Завет

Новият Завет

Малахия 1:9 Верен (VBG)

И сега, умолявайте Бога да се смили над нас! От вашата ръка е ставало това – ще ви приеме ли? – казва ГОСПОД на Войнствата.

Прочетете пълната глава Малахия 1

Изглед Малахия 1:9 в контекст