глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34

Старият Завет

Новият Завет

Второзаконие 10 Цариградски (BG1871)

1. В онова време рече ми Господ: Издялай си две каменни плочи като първите, и възлез при мене на гората, и направи си дървен ковчег.

2. И аз ще напиша на плочите думите които бяха на първите плочи които строши ти; и да ги туриш в ковчега.

3. И направих ковчег от дърво ситим, и издялах две каменни плочи, като първите, и възлязох на гората с двете плочи в ръцете си.

4. И написа той на плочите, както бе написано по-напред, десетте заповеди които говори вам Господ на гората, изсред огъня, в деня на събранието; и даде ги Господ мене.

5. И обърнах се и слязох от гората, и турих плочите в ковчега който направих; за да бъдат там както ми заповяда Господ.

6. И дигнаха се Израилевите синове от Вирот-Венеякан в Мосера. Там умря Аарон, там се и погребе; и свещенствува Елеазар син му вместо него.

7. От там се дигнаха в Гадгад, и от Гадгад в Иотвата, земя на водни реки.

8. В онова време отдели Господ Левийното племе да носи ковчега на завета Господен, да стои пред Господа за да му слугува, и да благославя в името му до днес.

9. За това, нямат Левитите дял или наследие между братята си: Господ е тяхното наследие, както Господ Бог твой им се обеща.

10. И аз стоях на гората, както по-напред, четиридесет дни и четиридесет нощи; и послуша ме Господ и тоз път, и не рачи Господ да те погуби.

11. И рече ми Господ: Стани, предиди пред тези люде, за да влязат и наследят земята за която се клех на отците им да я дам на тях.

12. И сега, Израилю, що иска Господ Бог твой от тебе, ако не да се боиш от Господа Бога твоего, да ходиш по всичките му пътища, и да го обичаш, и да служиш на Господа Бога твоего с всичкото си сърдце и с всичката си душа,

13. да пазиш заповедите на Господа, и повеленията му които аз ти заповядвам днес за доброто ти?

14. Ето, небето, и небето на небесата, земята, и всичкото що е на нея е на Господа Бога твоего.

15. Но само отците ти предпочете Господ, и ги възлюби; и избра вас семето им по тях от всичките люде, както видите днес.

16. Обрежете прочее краекожието на сърдцето си, и не бивайте вече жестоковийни.

17. Защото Иеова Бог ваш е Бог на боговете, и Господ на господарите, Бог великий, крепкий, и страшний, който не гледа на лице, и не приима дар;

18. който прави съд на сирачето и на вдовицата, и обича чужденеца, комуто дава храна и облекло.

19. Обичайте прочее чужденеца; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя.

20. От Господа Бога твоего да се боиш, нему да служиш, и при него да бъдеш прилепен, и в името му да се кълнеш.

21. Той е хвала твоя, и Той е Бог твой който е направил за тебе тия големи и и страшни дела които видяха очите ти.

22. Със седемдесет души слязоха отците ти в Египет; а сега Господ Бог твой направи те многочислен като звездите на небето.