Старият Завет

Новият Завет

Софоний 1:9 Цариградски (BG1871)

В онзи ден ще накажа и всичките които прескачат праговете, Които пълнят домовете на господарите си с грабеж и лъст.

Прочетете пълната глава Софоний 1

Изглед Софоний 1:9 в контекст