Старият Завет

Новият Завет

Софоний 1:10 Цариградски (BG1871)

И в онзи ден, говори Господ. Ще бъде метеж на вик от рибната порта И ридание от Масена, И голямо съкрушение от хълмите.

Прочетете пълната глава Софоний 1

Изглед Софоний 1:10 в контекст