глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Старият Завет

Новият Завет

Софоний 1 Цариградски (BG1871)

1. Словото Господне което биде към Софония сина на Хусия, сина на Годолия, сина на Амария, сина на Езекия, в дните на Иосия сина Амонов, Юдиния цар.

2. Ще погубя съвсем всичко От лицето на земята, говори Господ.

3. Ще погубя человек и скот, Ще погубя птиците въздушни, и рибите морски, И спънуванията с нечестивите; И ще изтребя человека от лицето на земята, говори Господ.

4. И ще простра ръката си върху Юда И върху всичките жители на Ерусалим; И ще изтребя остатъка Ваалов от това място. И името на идолските жреци със свещениците,

5. И онези които се кланят на небесното воинство върху къщните покриви, И които се кланят и кълнат в Господа, И които се кълнат в Мелхома,

6. И които се уклоняват отподир Господа, И които не търсят Господа нито го дирят.

7. Мълчи пред Господа Йеова, Защото е близу денят Господен; Защото Господ приготви жъртва, Определи поканените си.

8. И в деня на жъртвата Господня Ще накажа началниците, и царските чада, И всичките що са облекли странни дрехи.

9. В онзи ден ще накажа и всичките които прескачат праговете, Които пълнят домовете на господарите си с грабеж и лъст.

10. И в онзи ден, говори Господ. Ще бъде метеж на вик от рибната порта И ридание от Масена, И голямо съкрушение от хълмите.

11. Плачете, жители на Мактес, Защото се изтребиха всичките търговски люде: Изсечени бидоха всички които доносяха сребро.

12. И в онова време Ще издиря Ерусалим със светилници, И отмъстя на мъжете които почиват на дрождието си, Които думат в сърдцето си: Господ няма да стори ни добро ни зло.

13. За то имотът им ще бъде в разграбване, И къщите им в запустение; И ще съградят къщи, а няма да обитават; И ще насадят лозя, а няма да пият виното им.

14. Близу е великий ден Господен, Близу, и твърде бърза, - Гласът на деня Господен: Горестно ще извика там крепкий.

15. Ден на гняв е онзи ден, Ден на скърб и на утеснение, Ден на запустение и на погубване, Ден на тъмнина и на мрак, Ден на облак и на мъгла,

16. Ден на тръба и на възклицание Против твърделните градове И против високите стълпове.

17. И ще оскърбя человеците; И ще ходят като слепи, Защото съгрешиха Господу; И кръвта им ще се излее като прах, И месата им като лайно.

18. Но ни среброто им ни златото им Ще може да ги избави В деня на гнева Господен; И всичката земя ще бъде погълната От огъня на ревността му; Защото ше направи скончание, даже и скоро, Върх всички които живеят на земята.