Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:1-7 Цариградски (BG1871)

1. И биде слово Господне към Иеремия втори път като бе той още затворен в двора на тъмницата, и рече: -

2. Така говори Господ който съгради този град, Господ който го създаде за да го утвърди: Иеова е името му:

3. Въззови към мене, и ще ти отговоря, И ще ти покажа големи и тайни неща Които не знаеш.

4. Защото така говори Господ Бог Израилев За домовете на този град, И за домовете на Юдините царе, Които ще се съборят от окопи и от нож,

5. За онези които идат да ратуват против Халдейците, И да напълнят тези домове с труповете на человеците Които аз ще поразя в гнева си и в яростта си, И за всичките техни злини Аз скрих лицето си от този град:

6. Ето, аз ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, И ще им открия изобилие на мир и на истина.

7. И ще върна пленниците Юдини И пленниците Израилеви, И ще ги съградя както по-напред;

Прочетете пълната глава Еремия 33