Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:7 Цариградски (BG1871)

И ще върна пленниците Юдини И пленниците Израилеви, И ще ги съградя както по-напред;

Прочетете пълната глава Еремия 33

Изглед Еремия 33:7 в контекст