Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:8 Цариградски (BG1871)

И ще ги очистя от всичкото им беззаконие С което ми съгрешиха; И ще простя всичките им беззакония С които ми съгрешиха, И с които отстъпиха от мене.

Прочетете пълната глава Еремия 33

Изглед Еремия 33:8 в контекст