Старият Завет

Новият Завет

Еремия 28:9 Цариградски (BG1871)

Пророкът който прорича за мир, - когато се изпълни думата на пророка, тогаз ще се познае пророкът че наистина го е проводил Господ.

Прочетете пълната глава Еремия 28

Изглед Еремия 28:9 в контекст