Старият Завет

Новият Завет

Еремия 28:10 Цариградски (BG1871)

Тогаз Анания пророкът взе хомота от врата на пророк Иеремия та го строши.

Прочетете пълната глава Еремия 28

Изглед Еремия 28:10 в контекст