Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:23 Цариградски (BG1871)

Ако ли не направите така, ето, ще съгрешите пред Господа; и да знаете че грехът ви ще ви намери.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:23 в контекст