Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:22 Цариградски (BG1871)

и се покори земята пред Господа, и после се върнете, то ще бъдете неповинни пред Господа и пред Израиля, и ще имате там земя притежание пред Господа.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:22 в контекст