Старият Завет

Новият Завет

Числа 24:8 Цариградски (BG1871)

Бог го изведе из Египет: Има сила както единорог: Ще пояде езичниците, враговете си, И ще строши костите им, и ще ги устрели с стрелите си.

Прочетете пълната глава Числа 24

Изглед Числа 24:8 в контекст