Старият Завет

Новият Завет

Числа 24:7 Цариградски (BG1871)

Ще се излива вода из ведрата му, И семето му ще бъде в много води; И царят му ще бъде по висок от Агага, И царството му ще се възвеличи.

Прочетете пълната глава Числа 24

Изглед Числа 24:7 в контекст