Старият Завет

Новият Завет

Числа 24:23 Цариградски (BG1871)

И продължи притчата си и рече: - О! Кой ще остане жив Когато Бог извърши това!

Прочетете пълната глава Числа 24

Изглед Числа 24:23 в контекст