Старият Завет

Новият Завет

Числа 24:24 Цариградски (BG1871)

И кораби ще дойдат от приморията на Китим, И ще смирят Асура, и ще смирят Евера; Но и те съвсем ще се изтребят.

Прочетете пълната глава Числа 24

Изглед Числа 24:24 в контекст