Старият Завет

Новият Завет

Числа 23:23 Цариградски (BG1871)

Наистина няма чародеяние против Якова. И няма вълхвование против Израиля: На време ще се говори за Якова. И за Израиля: Що е направил Бог!

Прочетете пълната глава Числа 23

Изглед Числа 23:23 в контекст