Старият Завет

Новият Завет

Числа 23:22 Цариградски (BG1871)

Бог ги изведе из Египет: Има сила както единорог.

Прочетете пълната глава Числа 23

Изглед Числа 23:22 в контекст