Старият Завет

Новият Завет

Битие 33:1 Цариградски (BG1871)

И вдигна Яков очите си и видя, и, ето, Исав идеше, и с него четиристотин мъже; и раздели децата си на Лия, и на Рахил, и на двете рабини.

Прочетете пълната глава Битие 33

Изглед Битие 33:1 в контекст