глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 33 Цариградски (BG1871)

1. И вдигна Яков очите си и видя, и, ето, Исав идеше, и с него четиристотин мъже; и раздели децата си на Лия, и на Рахил, и на двете рабини.

2. И рабините и децата им тури напред, а Лия и децата и след тях, а Рахил и Йосифа най-подир.

3. А сам замина пред тях, и поклони се до земята седем пъти доде да стигне при брата си.

4. И завтече се Исав да го посрещне, и пригърна го, и падна на врата му, и целуна го; и плакаха.

5. И дигна очите си и видя жените и децата, и рече: Какви ти са тези? И той рече: Те са децата които Бог дари на твоя раб.

6. Тогаз пристъпиха рабините, те и децата им, и поклониха се.

7. Така пристъпиха и Лия и децата й и поклониха се; и след това пристъпиха Йосиф и Рахил и поклониха се.

8. И рече: Какъв ти е всичкий този пълк който срещнах? А той рече: За да намеря благодат пред господаря си.

9. И рече Исав: Имам много, брате мой имай ти своите си.

10. И речеЯков: Не, но моля, ако съм намерил благодат пред тебе, приими дара ми от ръцете ми, защото видях лицето ти като че видях лице Божие, и ти си се възблагодарил от мене.

11. Приими, моля, благословението ми което ти е принесено; защото ме помилва Бог, и имам всичко. И принуди го, и прие.

12. И рече: Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя пред тебе.

13. И рече му Яков: Господарят ми знае че децата са слаби, и имам с мене дойни овци и говеда. и ако ги принудят един само ден, всичкото стадо ще измре.

14. Нека замине, моля, господарят ми пред раба си; и аз ще карам полека според вървежа на скотовете които са пред мене, и според вървежа на децата, доде стигна при господаря си в Сиир.

15. И рече Исав: Да оставя с тебе от людете които са с мене. А той рече: Защо и това? Стига да намеря благодат пред господаря си.

16. И тъй, върна се Исав в онзи ден на пътя си в Сиир.

17. И отиде Яков в Сокхот, и съгради си къща, и за скотовете си направи кошари; за това нарече името на мястото Сокхот.

18. И като се върна Яков от Падан-арам, дойде в Салим, град Сихемов, който е в Ханаанската земя; и разположи се пред града.

19. И купи стяжанието на нивата дето простря шатъра си от синовете на Емора, отца Сихемова, за сто сребърници.

20. И постави там олтар, и нарече го Ел-елое-Израил.