Старият Завет

Новият Завет

Битие 33:2 Цариградски (BG1871)

И рабините и децата им тури напред, а Лия и децата и след тях, а Рахил и Йосифа най-подир.

Прочетете пълната глава Битие 33

Изглед Битие 33:2 в контекст