Старият Завет

Новият Завет

Битие 2:19 Цариградски (BG1871)

И създаде Господ Бог от земята всичките полски животни и всичките небесни птици, и приведе ги при Адама за да види как ще ги наименува; и каквото име дадеше Адам на всяко одушевлено, това му стана името.

Прочетете пълната глава Битие 2

Изглед Битие 2:19 в контекст