Старият Завет

Новият Завет

Битие 2:20 Цариградски (BG1871)

И тури Адам имена на всичките скотове и на птиците небесни и на всичките зверове полски; но за Адама не се намери помощник приличен нему.

Прочетете пълната глава Битие 2

Изглед Битие 2:20 в контекст