глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 2 Цариградски (BG1871)

1. И свършиха се небето и земята и всичкото им украшение.

2. И свършил беше Бог в седмия ден делата си които направи; и почина си в седмия ден от всичките си дела които направи.

3. И благослови Бог седмия ден, и освети го; защото в него си почина от всичките си дела които създаде и направи Бог.

4. Това е битието на небето и на земята когато се те създадоха, в който ден направи Господ Бог земя и небе,

5. и всяко растение полско преди да стане по земята, и всяка трева полска преди да изникне; защото не беше дал Господ Бог дъжд по земята, и нямаше человек за да работи земята;

6. И вдигаше се пара от земята, и напояваше всичкото лице на земята.

7. И създаде Господ Бог человека от пръст из земята; и вдъхна в ноздрите му дихание на живот, стана человек жива душа.

8. И насади Господ Бог рай в Едем на изток, и постави там человека когото създаде.

9. И Господ Бог произрасти из земята всяко дърво красно на глед и добро за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото на познаване на добро и на зло.

10. И река изхождаше из Едем да напоява рая; и от там се разделяше на четири глави.

11. Името на едната Фисон: тя е която обикаля всичката Евилатска земя, дето има злато.

12. И златото на онази земя е добро: там има вделион и оникс камик.

13. И името на втората река Гион: тя е която обикаля всичката Хуска земя.

14. И името на третата река Тигър: тя е която тече към изток на Асирия. А четвъртата река е Ефрат.

15. И взе Господ Бог человека и насели го в рай Едемски за да го работи и да го пази.

16. И заповяда Господ Бог Адаму и рече: От всяко дърво на рая свободно да ядеш;

17. а от дървото на познаване на добро и на зло, да не ядеш от него; защото в който ден ядеш от него непременно ще умреш.

18. И рече Господ Бог: Не е добро человекът да е сам: ще му направя помощник приличен нему.

19. И създаде Господ Бог от земята всичките полски животни и всичките небесни птици, и приведе ги при Адама за да види как ще ги наименува; и каквото име дадеше Адам на всяко одушевлено, това му стана името.

20. И тури Адам имена на всичките скотове и на птиците небесни и на всичките зверове полски; но за Адама не се намери помощник приличен нему.

21. И нанесе Господ Бог на Адама изстъпление, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.

22. И направи Господ Бог от реброто което взе от Адама жена, и приведе я при Адама.

23. И рече Адам: Тая е сега кост от костите ми, и плът от плътта ми: тя ще се нарече жена, защото от мъжа биде взета.

24. Заради това ще остави человек баща си и майка си, и ще се прилепи при жена си, и ще бъдат двамата една плът.

25. И голи бяха и двамата, Адам и жена му, и не се срамуваха.