глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Старият Завет

Новият Завет

Марко 7 Цариградски (BG1871)

1. И събират се при него Фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Ерусалим.

2. И като видяха някои от учениците му че ядат хляб с ръце нечисти, сиреч немити, укориха ги.

3. (Защото Фарисеите и всичките Юдеи, ако си не умият ръцете до лактите, не ядат, държаще преданието на старите.

4. и от пазар кога се връщат, ако се не умият, не ядат. Има и други много обичаи които са приели да държат;- измивания на чаши и шулци и медници и одрове: )

5. После питат го Фарисеите и книжниците: Защо твоите ученици не ходят по преданието на старите, но с немити ръце ядат хляб?

6. А той отвеща и рече им: Добре е пророкувал Исая за вас лицемерите; както е писано: "Този народ с устните си почита ме, а сърцето им далеч отстои от мене.

7. И напразно ме почитат, учаще учения заповеди человечески."

8. Защото оставихте заповедта Божия, и държите преданието человеческо,- измивания на шулци и на чаши; и други подобни много таквизи правите.

9. И казваше им: Добре че отмятате Божията заповед за да вардите преданието ваше.

10. Защото Мойсей рече: "Почитай баща си и майка си," и: "Който злослови баща и майка, непременно да се умъртви."

11. Вие обаче казвате: Ако человек каже на баща си или на майка си,: Корван е (сиреч дар,) каквото би се ползувал ти от мене, доста е;

12. и не го оставяте вече да стори нищо на баща си или на майка си;

13. и тъй, разваляте словото Божие поради вашето предание, което сте предали; и струвате подобни таквизи много.

14. И призова всичкия народ, и казваше им: Слушайте ме всинца, и разумявайте.

15. Няма нищо извън человека що влязва в него което може да го оскверни; но което излязва из него, то е което осквернява человека.

16. Ако някой има уши да слуша, нека слуша.

17. И като влезе в къщи от народа питаха го учениците му за притчата.

18. И казва им: Така ли и вие сте неразумливи? Не разумявате ли че все що от вън влязва в человека не може да го осквернява?

19. Защото не влязва в сърцето му, но в търбуха ; и излязва в заходът, като изчистя всичките ястия.

20. Казваше още че което излязва из человека, то осквернява человека.

21. Защото от вътре от сърцето на человеците излязват злите помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства,

22. кражби, лихоимства, лукавства, коварство, похотливост, поглед лукав, хулене, гордост, безумство.

23. Всички тези лукави неща из вътре излязват, и оскверняват человека.

24. И като стана от там, отиде в пределите Тирски и Сидонски; и влезе в една къща, и не искаше да го знае никой; но не може да се укрие.

25. Защото като чу за него някоя си жена, на която дъщеря й имаше дух нечист, дойде и припадна на нозете му.

26. А тая жена бе Елинка, родом Сирофиникианка; и молеше му се да изпъди беса от дъщеря й.

27. А Исус й рече: Остави да се наситят първом чадата; защото не е добре да вземе някой хляба от чадата, и да го хвърли на псетата.

28. А тя отговори и рече му: Ей, Господи, но и псетата отдолу под трапезата ядат от трошиците на децата.

29. И рече й: За тази реч, иди; бесът излезе из дъщеря ти.

30. И като отиде у дома си, намери че бесът бе излязъл, и дъщеря й легнала на постелката.

31. И пак като излезе из пределите Тирски и Сидонски, дойде към морето Галилейско, между пределите Декаполски.

32. И довеждат му едного глух и гъгнив, и молят му се да възложи ръка на него.

33. И като го взе на страна от народа, вложи пръстите си в ушите му; и като плюна, похвана го по езика.

34. И погледна на небето, въздъхна, и казва му: Еффата, сиреч. Отвори се.

35. И тоз час се отвориха ушите му; и развърза се връзката на езика му, и говореше чисто.

36. И заръча им да не кажат това никому; но колкото им той заръчваше, толкоз повече те проповядваха;

37. и удивяваха се твърде много, и думаха: Всичко добре прави; и глухите прави да чуят, и немите да говорят.