глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Старият Завет

Новият Завет

Марко 16 Цариградски (BG1871)

1. И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха аромати за да дойдат и да го помажат.

2. И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето.

3. И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба?

4. И като погледнаха, видяха че камикът бе отвален; защото беше твърде голям.

5. И като влязоха в гробът, видяха едного юноша че седеше от дясно, облечен с бяла одежда; и ужасиха се.

6. А той им казва: Недейте се ужасава: Исуса търсите, Назарянина разпетаго: възкръсна, не е тука; ето мястото дето го положиха.

7. Но идете, кажете на учениците му и на Петра че отива преди вас в Галилея; там ще го видите, както ви рече.

8. И те излязоха скоро и побягнаха от гроба; понеже трепет и ужас беше ги обзел; и не рекоха никому нищо; защото се бояха.

9. И като възкръсна рано в първият ден на седмицата, яви се най-първо на Мария Магдалина, от която бе изпъдил седем бесове.

10. Тя отиде та извести на тия които бяха с него, когато жалееха и плачеха.

11. И те като чуха че е жив и че го е видяла, не хванаха вяра.

12. След това яви се в друг образ на двамина от тях, когато вървяха и отиваха на село.

13. И те отидоха та известиха на другите; но нито тям хванаха вяра.

14. После се яви на единадесетте когато бяха на трапезата, и укори ги за неверството и жестокосърдието им, защото не хванаха вяра на тези които го видяха възкръснал.

15. И рече им: Идете по всичкия свят и проповядайте евангелието на всяка твар.

16. Който повярва, и се кръсти, спасен ще бъде; а който не повярва ще бъде осъден.

17. И на тези които повярват ще им споследват тия знамения; с моето име бесове ще изпъждат; нови езици ще говорят;

18. змии ще хващат; и ако нещо смъртно изпият, няма да ги повреди; на болестни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави.

19. И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна от дясно на Бога.

20. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като съдействуваше Господ и потвърдяваше словото си със знаменията които следваха. Амин