глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

Галатяни 5 Цариградски (BG1871)

1. Стойте прочее постоянни в свободата с която ни Христос освободи, и не се подлагайте пак под иго на робство.

2. Ето, аз Павел ви казвам че ако се обрязвате Христос няма да ви ползува нищо;

3. А пак свидетелствувам на всекиго человека който се обрязва че е длъжен да изпълни всичкият закон.

4. Вие които се оправдавате чрез закона отстранихте се от Христа: отпаднахте от благодатта.

5. Защото ние чрез Духа ожидаме надеждата на оправданието от вяра.

6. Защото в Христа Исуса нито обрязването има некаква сила нито необрязването, но вяра която действува с любов.

7. Вие вървяхте добре: кой ви възбрани да се не покорявате на истината?

8. Това предумване не е от оногоз който ви е призовал.

9. Малко квас всето тесто заквасва.

10. Аз съм уверен за вас в Господа че няма да помислите нищо друго; а който ви смущава, той ще подпадне под наказание, кой бил да бил.

11. И аз, братие, ако още проповядвам обрязване, защо още да ме гонят? тогаз би се махнала съблазънта на кръста.

12. Дано се отсечеха тези които ви развращават.

13. Защото вие, братие, на свобода бяхте призвани, само не употребявайте свободата за причина на плътта, но с любов един друг си слугувайте.

14. Защото всичкият закон в една реч се изпълнява, сиреч, в тази: "Да възлюбиш ближнаго твоего както самаго себе си."

15. Ако ли се хапете един друг и се ядете, пазете се да не би един друг да се изтребите.

16. Прочее казвам: Ходете по Духу, и няма да извършвате похотите на плътта.

17. Защото плътта похотствува противното на Духа, а Духът противното на плътта; а те се противят едно на друго, така щото да не правите това което искате.

18. Но ако се водите от Духа не сте под закон.

19. И делата на плътта са явни: те са прелюбодеяние, блуд, нечистота, похотливост,

20. идолослужение, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, крамоли, раздори, ереси,

21. зависти, убийства, пиянства, кощунства, и подобните на тях; за които ви предказвам, както и предрекох, че които правят таквиз работи няма да наследят царството Божие.

22. А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосердие, вяра,

23. кротост, въздържание: против таквиз няма закон.

24. А които са Христови разпели са плътта наедно със страстите и похотите й.

25. Ако Духом живеем, Духом и да ходим.

26. Да не биваме тщеславни, за да се раздразняваме един друг и един друг да си завиждаме.