глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

Галатяни 4 Цариградски (BG1871)

1. Казвам още: До колкото време наследникът е младенец не различа в нищо от раб, ако и да е господар на всичко;

2. но е под настоятели и домостроители до назначения от бащата срок.

3. Така и ние когато бяхме младенци бяхме порабощени под стихиите на света;

4. а когато дойде изпълнението на времето, проводи Бог Сина си, който се роди от жена и стана под закона,

5. за да изкупи онези които бяха под закона, за да възприемем усиновението.

6. И понеже сте синове, проводи Бог Духа на Сина си в сърцата ваши, който вика: Ава, Отче,

7. За това не си вече раб, но син; ако ли си син, то си и наследник Божий чрез Христа.

8. Но тогаз като не познавахте Бога служихте на тези които не са по естество богове;

9. а сега като познахте Бога, или да речем по-добре като бидохте познати от Бога, как се връщате към слабите и скъдните стихии на които пак изново искате да служите?

10. Дните сматряте, и месеците и времената и годините.

11. Боя се за вас да не би напусто да съм се трудил помежду ви.

12. Бъдете каквото аз, защото и аз съм както вие, братие, моля ви се: не сте ми сторили никаква неправда,

13. И знаете че най-напред ви проповядах евангелието като бях немощен по плът.

14. И вие не унищожихте, нито се погнусихте от моето в плътта ми изкушение, но приехте ме като ангела Божия, като Христа Исуса.

15. И тъй, кое беше вашето блаженство? понеже свидетелствувам за вас че, ако би било възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали.

16. И тъй, аз неприятел ли ви станах защото ви казвам истината?

17. Показват към вас ревност не добра, но искат да ви отлъчат, за да имате вие ревност към тях.

18. Добре е да сте ревнители на доброто винаги, а не само кога се намервам между вас.

19. чадца мои, за които съм пак в мъки на раждане докле се образи Христос във вас,

20. искал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.

21. Кажете ми, вие които искате да сте под закон, не слушате ли закона?

22. Защото е писано че Авраам имаше двама синове, едного от рабинята и едного от свободната;

23. но този който бе от рабинята роди се по плът; а този който бе от свободната, по обещание.

24. И това е иносказаемо; защото те са двата завета, единий от Синайската гора, който ражда в рабство, и той е Агар;

25. защото Агар е гората Синай в Арабия; и спосреща се с днешния Ерусалим, и в рабство и с чадата си.

26. А горний Ерусалим е свободен, който е майка на всинца ни;

27. защото е писано: "Възвесели се неплодна която не раждаш: възгласи и извикай ти която не си била в мъки на раждане, защото чадата на запустялата са повече от чадата на тази която има мъж."

28. А ние, братие, чада на обещанието сме, както Исаак.

29. Но както тогоз роденият по плът гонеше роденаго по дух, така и сега.

30. Но що казва писанието? "Изпъди рабинята и сина й; защото синът на рабинята няма да бъде наследник наедно със сина на свободната."

31. И тъй, братие, не сме чада на рабинята, но на свободната.