глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Старият Завет

Новият Завет

2 Солунци 2 Цариградски (BG1871)

1. А колкото за пришествието на Господа нашего Исуса Христа, и за нашето с него събиране, молим ви, братие,

2. да се не поколебавате скоро от ума си, нито да се смущавате, ни духом, ни словом, нито с писмо като от нас проводено, уж че настана денът Христов.

3. Да ви не прелъсти никой никак; защото онзи ден няма да дойде ако първо не дойде отстъплението, и се не открие человекът на греха, синът на погибелта,

4. който се противи и превъзнося се повече от всекиго който се нарича Бог, или нещо което за свето се почита, така щото да седне в храма Божий както Бог, и да показва себе си че е Бог.

5. Не помните ли че когато бях още при вас казвах ви това?

6. А сега знаете онова което го възпира за да се яви в своето си време.

7. Защото тайната на беззаконието действува вече; само да се отмахне отсред който я възпира сега;

8. и тогаз ще се яви беззаконният, когото Господ ще убие с духа на устата си, и ще изтреби с явлението на пришествието си,

9. тогоз на когото идването е по действието на Сатана, с всяка сила и знамения и чудеса лъжовни

10. и с всяка измама на неправдата, между тези които погинват; защото не приеха любовта на истината за да се спасят.

11. И за това Бог ще им проводи действие на заблуждение за да повярват в лъжата;

12. за да бъдат осъдени всички които не са повярвали в истината, но са благоволили в неправдата.

13. А ние сме длъжни винаги да благодарим Бога за вас, възлюблени от Господа братие, че Бог от начало е избрал вас в спасение чрез освещението на Духа и вярването в истината,

14. в което ви призва с нашето благовествуване за получаване на славата на Господа нашего Исуса Христа.

15. И тъй, братие, стойте и дръжте преданията които научихте или от словото или от посланието наше.

16. А сам Господ наш Исус Христос, и Бог и Отец наш, който ни възлюби и по благодат даде ни вечно утешение и добра надежда,

17. да утеши сърдцата ви, и да ви утвърди във всяко добро слово и дело.