глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Старият Завет

Новият Завет

2 Солунци 1 Цариградски (BG1871)

1. Павел и Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа:

2. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.

3. Длъжни сме, братие, да благодарим Бога всякога за вас както е достойно, защото вярата ви превъзрастява, и умножава се любовта на всекиго едного към другиго помежду всички вас;

4. така щото и сами ние се хвалим с вас в църквите Божии за вашето търпение и за вярата ви във всичките гонения ваши и притесненията които претърпявате,

5. което е доказателство на праведната съдба Божия, за да се сподобите в царството Божие за което и страдате;

6. понеже е праведно у Бога да въздаде скърб на тези които ви оскърбяват,

7. а на вас оскърбяемите да даде отрада наедно с нас когато се яви Господ Исус от небето с ангелите на своята сила,

8. в огън пламенен да даде отмъщение на тези които не познават Бога, и които се не покоряват на евангелието на Господа нашего Исуса Христа;

9. които ще приемат наказание, вечна погибел, от лицето Господне и от славата на неговата сила

10. когато дойде да се прослави в своите светии, и да се покаже чуден между всичките вярващи (понеже вие повярвахте в нашето свидетелство) в онзи ден.

11. Заради това и винаги се молим за вас, да ви сподоби Бог наш на призванието, и да изпълни всяко благоволение на благостта и всяко дело на вярата в сила;

12. за да се прослави във вас името на Господа нашего Исуса Христа, и вие в него по благодатта на Бога нашего и Господа Исуса Христа.