Старият Завет

Новият Завет

2 Солунци 2:4 Цариградски (BG1871)

който се противи и превъзнося се повече от всекиго който се нарича Бог, или нещо което за свето се почита, така щото да седне в храма Божий както Бог, и да показва себе си че е Бог.

Прочетете пълната глава 2 Солунци 2

Изглед 2 Солунци 2:4 в контекст