глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 4 Цариградски (BG1871)

1. А Духът ясно казва че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат прелъстителни духове и учения бесовски,

2. чрез лицемерието на тези които говорят лъжа, и имат съвестта си пригорела,

3. и запрещават жененето, и заповядват въздържане от ястия които Бог създаде да ги употребяват с благодарение верните и тези които са познали истината.

4. Защото всяко създание Божие е добро, и нищо не е за отхвърляне когато се приима с благодарение;

5. понеже се осветява със словото Божие и с молитва.

6. Това като съветваш братията ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен със словесата на вярата и на доброто учение което си последвал.

7. А скверните и бабинските басни отбегвай, и обучавай себе си в благочестие.

8. Защото телесното обучение за малко е полезно; а благочестието е на всичко полезно, понеже има обещанието на сегашния и на бъдещия живот.

9. Това слово е верно и за всяко възприемане достойно;

10. понеже за това се и трудим и укорения търпим, защото имаме надежда на Бога живаго който е Спасител на всичките человеци, а най-паче на верните.

11. Това заръчвай и учи.

12. Никой да не презира твоята младост; но бъди на верните образ в слово, в поведение, в любов, в дух, във вяра, в чистота.

13. Докле дойда, внимавай в прочитането, в наставлението, и в поучението.

14. Не оставяй в нерадение дарбата която е в тебе, която ти се даде чрез пророчество с възлагането на ръцете от презвитерите.

15. В това се поучавай, в това се занимавай, да бъде явно на всичките твоето преуспеване.

16. Внимавай на себе си и на поучението, и стой в това; защото тъй като правиш, и себе си ще спасиш и тези които те слушат.