глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 3 Цариградски (BG1871)

1. Това слово е верно: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.

2. Трябва прочее епископът да е непорочен, на една жена мъж, трезвен, целомъдър, благочинен, страннолюбив, поучителен,

3. не пияница, не побойник, не лаком за гнусна печалба, но кротък, не крамолник, не сребролюбец;

4. който управлява добре своя си дом, и държи чадата си в послушание с всяка честност;

5. (защото ако не знае някой да управлява своя си дом, как ще има прилежание за църквата Божия?)

6. Да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под осъждението на дявола.

7. Трябва още той да има добро свидетелство и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.

8. Така и дяконите да са честни, не двоезични, да не обичат много вино, да не са лакоми за гнусна печалба.

9. да пазят тайната на вярата с чиста съвест.

10. И те пак първо да се изпитват, и после да стават дякони ако са непорочни.

11. Тъй и жените им да са честни, не клеветници, трезвени, верни във всичко.

12. Дяконите да биват мъже на една жена, и да управляват добре чадата си и къщята си.

13. Защото които са служили добре в тоз чин придобиват за себе си добра степен и голямо дързновение във вярата в Христа Исуса.

14. Това ти пиша, и се надея скоро да дойда при тебе,

15. но ако закъснея, за да знаеш как трябва да се обхождаш в дома Божий, който е църква на Бога живаго, стълп и утвърждение на истината.

16. И без противоречие велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, оправда се в Дух, показа се на ангелите, проповядан бе в езичниците, повярван биде в света, възнесе се в слава.