глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 6 Цариградски (BG1871)

1. Рабите които са под иго да считат своите си господари достойни за всяка почест, да се не хули името Божие и учението.

2. Тези които имат господари вярващи да ги не презират по това че са братя; но толко повече да им работят, защото са верни и възлюбени тези които имат част в благодеянието. Това поучавай и увещавай.

3. Ако ли някой учи инак, и не пристава на здравите думи на Господа нашего Исуса Христа и на учението което е по благочестие,

4. възгордел се е и не знае нищо, но боледува за придирвания и препирания, от които бива завист, разпри, хули, лукави подозрения,

5. праздни препирни на человеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят че благочестието е придобиване. Отдалечавай се от таквизи.

6. А благочестието с благодарение е голямо придобиване.

7. Защото не внесохме в света нищо: явно че не можем нито да изнесем нещо;

8. а като имаме прехрана и облекло да сме благодарни с това.

9. А които искат да се обогатеват падат в напаст, и в примка, и в много несмислени и вредителни похоти които правят человеците да потъват в пагуба и в погибел.

10. Защото корен на всите злини е сребролюбието, което като се ревне на някои стори ги та се заблудиха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби.

11. Но ти, человече Божий, бягай от тези неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта.

12. Подвизавай се с добрия подвиг на вярата, хвани се за вечния живот, на който си и призван бил и изповядал си доброто изповедание пред мнозина свидетели.

13. Завещавам ти пред Бога който оживява всичко, и пред Христа Исуса, който засвидетелствува пред Понтийскаго Пилата доброто изповедание,

14. да упазиш заповедта чиста, безукорна, до явлението на Господа нашего Исуса Христа,

15. което в свое си време ще покаже блаженият и единият Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите,

16. който сам има безсмъртие, който обитава във виделина непристъпна, когото никой от человеците не е видял нито може да види; комуто чест и държава във веки. Амин.

17. На богатите в този свят заръчай да не високоумствуват, нито да се надеят на непостоянството на богатството, но на Бога живаго който дава нам всичко изобилно за наслаждение;

18. да струват добро, да богатеят в добри дела, да бъдат доброподатливи, общителни,

19. да събират имот за себе си добро основание за в бъдеще, за да достигнат вечния живот.

20. О Тимотее! пази залога, и уклонявай се от скверните празднословия и противоречия на лъжеименното знание,

21. на което като се предадоха някои погрешиха от вярата. Благодат с тебе. Амин.