Старият Завет

Новият Завет

Второ Макавеи 10:21 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

За това събитие бил уведомен Макавей. Той събрал народните предводители и отправил укор, че за сребро са продали братята си, като са пуснали враговете отново да се сражават против тях.

Прочетете пълната глава Второ Макавеи 10

Изглед Второ Макавеи 10:21 в контекст