Старият Завет

Новият Завет

Трета Ездра 5:55 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

а онези след вас ще бъдат по-малки от вас, понеже са творения на застаряващ, у когото е преминала силата на младостта“.“ Тогава рекох: „Господи, моля, ако съм придобил благоволение пред Твоите очи, покажи на Своя служител чрез кого ще спасиш творението Си?“

Прочетете пълната глава Трета Ездра 5

Изглед Трета Ездра 5:55 в контекст