Старият Завет

Новият Завет

Плачът На Йеремия 4:13 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Всичко това е поради греховете на лъжепророците му и поради беззаконията на неговите свещеници,които сред него проливаха кръвта на праведници,

Прочетете пълната глава Плачът На Йеремия 4

Изглед Плачът На Йеремия 4:13 в контекст