Старият Завет

Новият Завет

Манасия 1:11 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Но сега, коленичил пред Тебе,от все сърце моля за Твоята милост.

Прочетете пълната глава Манасия 1

Изглед Манасия 1:11 в контекст