Старият Завет

Новият Завет

Малахия 1:3 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

а Исав намразих и предадох планините му на опустошение и владенията му – на степните чакали.

Прочетете пълната глава Малахия 1

Изглед Малахия 1:3 в контекст