Старият Завет

Новият Завет

Малахия 1:1 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Пророческа присъда. Слово от Господа към Израил, записано чрез ръката на Малахия.

Прочетете пълната глава Малахия 1

Изглед Малахия 1:1 в контекст