Старият Завет

Новият Завет

Числа 31:47 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

От тази половина, определена за израилтяните, Мойсей взе едно на петдесет – от хора и добитък, и даде това на левитите, които служат при скинията на Господа, както Господ заповяда на Мойсей.

Прочетете пълната глава Числа 31

Изглед Числа 31:47 в контекст