Старият Завет

Новият Завет

Авакум 3:3 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Бог идва от Теман и Светият – от планината Фаран. Величието Му покрива небесата и възхвалата за Него изпълва земята.

Прочетете пълната глава Авакум 3

Изглед Авакум 3:3 в контекст