Старият Завет

Новият Завет

Амос 8:1 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Това Господ Бог ми откри във видение: ето кошница със зрели плодове.

Прочетете пълната глава Амос 8

Изглед Амос 8:1 в контекст