Старият Завет

Новият Завет

Второ Йоаново 1:5 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

И сега те моля, госпожо, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имаме от самото начало – да се обичаме взаимно.

Прочетете пълната глава Второ Йоаново 1

Изглед Второ Йоаново 1:5 в контекст