Старият Завет

Новият Завет

Второ Йоаново 1:2 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

защото тази истина пребъдва у нас и ще бъде с нас вечно.

Прочетете пълната глава Второ Йоаново 1

Изглед Второ Йоаново 1:2 в контекст