Старият Завет

Новият Завет

Второ Тимотей 2:26 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

и да се освободят от примката на дявола, който ги е уловил живи, за да изпълняват волята му.

Прочетете пълната глава Второ Тимотей 2

Изглед Второ Тимотей 2:26 в контекст