Старият Завет

Новият Завет

Първо Йоаново 5:3 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Защото любовта към Бога се състои в това: да спазваме заповедите Му. А Неговите заповеди не са тежки.

Прочетете пълната глава Първо Йоаново 5

Изглед Първо Йоаново 5:3 в контекст