Старият Завет

Новият Завет

Първо Петрово 3:1 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Също и вие, жените, бъдете покорни на своите мъже, така че, ако някои от тях не се подчиняват на Божието слово, да бъдат спечелени без увещания, а чрез поведението на своите жени,

Прочетете пълната глава Първо Петрово 3

Изглед Първо Петрово 3:1 в контекст